Privacyverklaring

Stichting Casa Segunda Vida verwerkt je persoonsgegevens op een veilige en transparante manier. De hiervoor verantwoordelijke persoon binnen onze organisatie is Babette Visser, te bereiken via stichting@casasegundavida.nl en 06 44009432. Hieronder lees je wat wij van jouw gegevens opslaan, hoe, waarom en hoelang we dat doen en wat hierin jouw rechten zijn.

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van je, maar alleen na jouw schriftelijke en online toestemming. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde weer in te trekken.

  • Naam
  • Email
  • Telefoonnummer (eventueel)
  • IP-adres (bij een bericht via onze site)

Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, tenzij je de keuze maakt om contact met ons op te nemen.

Deze gegevens worden door ons gebruikt om het contact met je te onderhouden. Ze worden bewaard gedurende de tijd dat dat contact er is en zijn alleen zichtbaar voor de bestuur- en communicatiemedewerkers van Stichting Casa Segunda Vida.

Naast deze gegevens verzamelt de stichting ook de volgende gegevens over haar vrijwilligers:

  • Adres
  • Telefoonnummer

En de volgende bijzondere gegevens:

  • Informatie over ziektes en aandoeningen (indien aanwezig)
  • Contactgegevens huisarts
  • Contactgegevens naasten voor geval van nood

Wij slaan dit alleen op na jouw expliciete schriftelijke toestemming. Ze zijn alleen zichtbaar voor de leden van het bestuur van Casa Segunda Vida. We gebruiken deze gegevens om rekening te kunnen houden met eventuele beperkingen en wensen tijdens het werken bij de stichting en voor de onderlinge communicatie. Ook willen we je huisarts of een naaste kunnen bereiken mocht je onwel worden of een ongeluk krijgen tijdens het werk.

Tot slot slaan we van iedereen die opslagruimte huurt of een andere dienst afneemt, naast de hiervoor genoemde gegevens ook het IBAN op. Deze gegevens worden bewaard zolang jij bij ons huurt of de dienst gebruikt.

Het is jouw recht om te vragen om inzage in alle bovengenoemde gegevens, evenals dat het je recht is om ons te vragen je gegevens te corrigeren of helemaal te verwijderen.

Voor onze administratie en de belastingdienst zijn we verplicht facturen en overige administratie zeven jaar te bewaren. Dit worden door ons gearchiveerd en is alleen in te zien door de leden van het bestuur. Na zeven jaar worden deze gegevens vernietigd.
Mochten wij in de ingebrachte spullen persoonlijke gegevens aantreffen, dan worden die door ons vernietigd.

Voor vrijwilligers geldt dat zij door ons geïnformeerd worden over hoe wij omgaan met hun gegevens door middel van een vrijwilligersovereenkomst met daarbij een verwerkersovereenkomst en toestemmingsverklaringen voor de bijzondere persoonsgegevens.

Onze website slaat cookies op op jouw computer. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Wij gebruiken geen cookies waar we jouw toestemming voor moeten vragen.

Onze website wordt gehost door MijnDomein via een beveiligde verbinding. Dat laatste betekent dat anderen de door jouw gegeven informatie niet kunnen onderscheppen. Vanwege het delen van serverruimte hebben wij extra beveiliging geïnstalleerd op onze website.

Mocht je klachten hebben over hoe wij met je gegevens omgaan, dan kun je bezwaar maken bij ons. Laat ons weten wat je daarin anders wilt via email stichting@casasegundavida.nl of telefoon 06 44009432. Mochten we er samen niet uitkomen, dan mag je naar de rechter gaan of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.